3.-4.3.2020
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Katedra sociální a kulturní antropologie FF UPa

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY MICHALA PAVLÁSKA NIKDE MŮŽE BÝT OSTROV

Česká republika, 2020, 30 min
M.Pavlásek
03.03.2020 16:00

Zahájení výstavy Michala Pavláska Nikde může být ostrov Rok 2015 bude pravděpodobně navždy spojen s tzv. dlouhým létem migrace. Od té doby z tureckých břehů přes řecké ostrovy v Egejském moři a Balkán do Evropy stále míří lidé, pro něž Evropa symbolizuje archu záchrany a naděje. Michal Pavlásek prostřednictvím fotografií z teritorií, kde národní státy, mezinárodní instituce a EU uplatňují mechanismy sekuritizačních politik, přináší svěděctví o tom, jak se jejich obětí stávají samotní aktéři migrace.

Tato výstava vznikla díky podpoře programu "Strategie AV21 - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu" Akademie věd České republiky v rámci společenskovědního programu "Společnost v pohybu a veřejné politiky".