29.1.-1.2.2015
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
S ANTROPOLOGICKOU TEMATIKOU

Bio Oko

Bio Oko na mapě
Oficiální web Bio Oko

DRUHÉ VOJVODOVO: MYSLET OBRAZEM

Česká republika, 2013, 31 min
M.Pavlásek
31.01.2015 18:20

Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900–1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.

Režie, kamera, scénář, střih: Michal Pavlásek
Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jazyk dialogů: čeština, bulharština
Jazyk titulků: angličtina

V rámci svého studia (Ústav evropské etnologie FF MU) a výzkumné činnosti (coby pracovník Etnologického ústavu AV ČR) svůj odborný zájem Michal Pavlásek zasvětil české menšině v teritoriálně vymezeném prostoru jihovýchodní Evropy. Fenomén krajanství na Balkáně nazírá prostřednictvím terénních etnografických výzkumů, jimiž chce porozumět doposud skrytým aspektům života českých vystěhovalců. Pokouší se je rozkrýt v intencích interpretativní etnografie a postupně nalézat cesty, jak ji vyjádřit vizuálním jazykem. Může za to patrně nadšení filmem a dokumentem, spolu s knihou a hudbou obvyklými únikovými prostředky do jiných světů ať již doma, na cestě, nebo při toulkách Balkánem.